Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

Το ΔΣ Ιθάκης με απόφαση του καταδίκασε τις ενέργειες του Δήμαρχου

Το ΔΣ Ιθάκης με απόφαση του καταδίκασε τις ενέργειες του Δήμαρχου Ιθάκης Γιάννη Κασσιανού με τις οποίες, ενέπλεξε το Δήμο Ιθάκης στο πρόβλημα των προσωπικών του οφειλών προς το Δημόσιο. 

Θεωρεί επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου, όλα τα έγγραφα που έχει υπογράψει ως Δήμαρχος για να προστατεύσει το προσωπικό του συμφέρον σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Τα έγγραφα αυτά δεν δεσμεύουν το Δήμο Ιθάκης. 

Επίσης καταδίκασε την ενέργειά του Δήμαρχου να υποβαθμίσει αυθαίρετα και παράνομα την προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αμαλία Οικονόμου, απλά και μόνο επειδή προστάτευσε το δημοτικό συμφέρον. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση του 7886/5-10-2012 έγγραφου του Δήμαρχου και την επιστροφή της κ. Οικονόμου στη θέση της Προϊσταμένης, προκειμένου να λειτουργήσει η Οικονομική Υπηρεσία εύρυθμα όπως πριν.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  πρακτικό της  18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.
Πράξη  225η

Ιθάκη, σήμερα 21 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, μετά την αρ. 8642/14-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του κ. Ευσταθίου Βλασσόπουλου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του και ύστερα από το με αριθμ. πρωτ. 8566/12-11-2012 αίτημα επτά (7) δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με το άρθ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από  τα 17 μέλη του τα 12 και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ (Α/δρος), 
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ (Γραμματέας), 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΡΙΒΑΣ, 
ΕΛΕΝΗ  ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΑΡΔΕΛΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ, 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΗΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, 
ΕΠΑΜΕΙΝ.  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ     

ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΚΑΡΤΑΝΟΣ (Πρόεδρος), 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΒΕΡΩΝΗΣ, 
ΟΜΗΡΟΣ  Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΙΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ

Απών ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός. 
Παρόντες ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοιν. Σταυρού Γ. Μαρούδας και ο Αντιπρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Βαθέως Ν. Φραγκογιάννης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προεδρεύει στην σημερινή συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου, εισάγει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΠΑΝΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ 

το οποίο υποβλήθηκε με το υπ'αριθμ. πρωτ. 8566/12-11-2012 αίτημα επτά (7) δημοτικών συμβούλων, ήτοι των κ.κ.  1)  Α. Λιβιτσάνη 2) Σ. Κανδηλιώτη 3) Δ. Στανίτσα 4) Ι. Μαρμάρη 5) Χ. Σκληρού 6) Α. Ταφλαμπά και 7) Ε. Μαυροκέφαλου που αποτελούν το σύνολο των μελών της Αντιπολίτευσης και στη συνέχεια αναφέρει :

Το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε αρχικά με αρ. 8288/26-10-2012, όπου ορίστηκε να συζητηθεί ως μοναδικό θέμα σε τακτική συνεδρίαση η οποία έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 17:30.
Στην εν λόγω συνεδρίαση διαβάστηκε η με αρ. πρωτ. 8355/30-10-2012 επιστολή των επικεφαλής των τριών Συνδυασμών της Αντιπολίτευσης προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζήτησαν να μην συζητηθεί το θέμα :

«Κύριε Πρόεδρε, Την Παρασκευή 26-10-2012 οι τρείς δημοτικοί συνδυασμοί της Αντιπολίτευσης, σας καταθέσαμε αίτημα για σύγκληση του Δ.Σ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 ν.3852/2010. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάσει τις ημέρες Τρίτη 30-10, Τετάρτη 31-10-2012.Εσείς βγάλατε πρόσκληση για  Τρίτη 30-10-2012 και ΩΡΑ 22.00  και αφού στις 19.00 ώρα έχετε συγκαλέσει άλλο συμβούλιο με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη! 

Καταλάβαμε τη πρόθεσή σας να υποβαθμίσετε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα.

Επικοινωνήσαμε  μαζί σας τηλεφωνικά και σας ζητήσαμε να μην παίρνετε αψήφιστα το γεγονός ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης σας ζητάει τη σύγκληση του Δ.Σ και για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου. Η απάντησή σας ήταν η αναμενόμενη:< Δεν μπορώ να το βάλω το συμβούλιο άλλη μέρα γιατί τη Τετάρτη φεύγει ο Δήμαρχος και πρέπει να είναι εδώ για να υπερασπίσει τον εαυτό του>>. Συμφωνήσαμε  απόλυτα μαζί σας όσον αφορά την υπεράσπιση του εαυτού του που είναι δικαίωμά του και  σας τονίσαμε ότι, γι αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλει να μείνει και να συνεδριάσει το Δ.Σ την Τετάρτη στις 19.00!

Μισή ώρα αργότερα μας ενημερώσατε οτι  , έχετε τη δυνατότητα να το βάλετε το συμβούλιο την Τετάρτη 31-10-2012, αλλά μπορεί να μην υπάρξει απαρτία. Καταλάβαμε  πολύ καλά τι θέλατε να μας  πείτε, όμως συμφωνήσαμε  να βάλετε συνεδρίαση Τετάρτη και άς μην έλθει η πλειοψηφία! 

Έτσι ενημερώσαμε  και τους άλλους συναδέλφους  για την ημερομηνία συνεδρίασης.

Δυστυχώς,σήμερα διαπιστώνουμε  ότι επιμένετε για συνεδρίαση την Τρίτη  ώρα 17.30 , με δεύτερο συμβούλιο την ίδια μέρα  και ώρα 19.00 με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης!

Λυπούμαστε  ειλικρινά που ως Πρόεδρος του Δ.Σ επιλέγετε να διευκολύνετε  το Δήμαρχο στη συνηθισμένη του αναχώρηση ,αντί να σταθμίσετε όπως οι συνθήκες το απαιτούν ,το αίτημα των τριών δημοτικών συνδυασμών. Λυπούμαστε  που επιλέγετε  να παίξετε το ρόλο του Προέδρου του Δήμαρχου και όχι αυτόν του Δ.Σ. Λυπούμαστε  που δεν σας ενδιαφέρει η συνεργασία με τους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών  αλλά ούτε και η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω στάση σας, μας επιβάλλει να είμαστε τυπικοί πλέον σε ό,τι έχει να κάνει  με τη λειτουργία του Δ.Σ. Έτσι ,επειδή η σύγκληση του Δ.Σ κατόπιν του αιτήματός μας, δεν ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 67 παρ.4  ν. 3852/2010, επομένως η συνεδρίαση μπορεί από οποιονδήποτε να προσβληθεί ως παράνομη και άκυρη, θα σας υποβάλλουμε εκ νέου το αίτημά μας  για σύγκληση του Δ.Σ με το ίδιο θέμα, προσεχώς».

Στην ίδια συνεδρίαση (30 Οκτωβρίου 2012) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Καρτάνος δήλωσε πως η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε νόμιμα την Παρασκευή 26-11 για την Τρίτη 30-11-2012 και ότι λυπάται για την απουσία των μελών της Αντιπολίτευσης και στη συνέχεια το Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα  των μελών της Αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης.

Ακολούθησε το νέο αίτημα του συνόλου των μελών της Αντιπολίτευσης με αρ. πρωτ. 8422/2-11-2012 και κατόπιν ορίστηκε τακτική συνεδρίαση με μοναδικό το εν λόγω θέμα, στις 9-11-2012 η οποία και αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Στη συνέχει ο Αντιπρόεδρος αναφέρει : «Η υπόθεση της παρακράτησης μέρους της αντιμισθίας του Δημάρχου θα διευθετηθεί από ανώτερη Κρατική Αρχή και προς το παρόν η αντιμισθία του παραμένει ως έχει, σύμφωνα και με προφορική - τηλεφωνική εντολή από τον Εισαγγελέα προς τον Ταμία του Δήμου κ. Ι. Βλασσόπουλο»

Ο επικεφαλής της  Δημ. Παράταξης ΙΘΑΚΗ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ κ. Α. Λιβιτσάνης, αναφέρει : «Το βάρος πέφτει στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την οποία διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του,ήδη η οικονομική υπηρεσία υπολειτουργεί.

Γι'αυτό σας καλώ να ζητήσουμε να ανακληθούν οι αποφάσεις του Δημάρχου που δημιούργησαν το προβλημα και να αποκατασταθεί η λειτουργία του Δήμου».

Στη συνέχεια το λόγο έχει ο κ. Χ. Σκληρός επικεφαλής της  Δημ. Παράταξης ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΙΘΑΚΗΣ: «Στις 25-09-2012 έρχεται στο Δήμο, στη Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Οικονόμου , έγγραφο της ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ Αθηνών, με το οποίο κατάσχεται αναγκαστικά στα χέρια του Δήμου μέρος της αντιμισθίας του Δήμαρχου, για οφειλές του τελευταίου προς το Δημόσιο ύψους 169.274,48 ευρώ.

Ο Δήμος δια της Προϊσταμένης προβαίνει μέσα σε οχτώ ημέρες όπως επιβάλει ο Νόμος, σε δήλωση ότι ο Δήμαρχος μισθοδοτείται από τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος, παράνομα και καταχρηστικά και παραβιάζοντας τα άρθρα 58 παρ 3 και 61 του ν. 3852/2010, προβαίνει σε απαράδεκτες ενέργειες:

Υποβάλλει αρνητική δήλωση στη ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ  εξ ονόματος και με τη σφραγίδα του Δήμου, επικαλούμενος ψευδή και ανυπόστατα δήθεν στοιχεία. Αναφέρει ότι τα χρέη του κ. Κασσιανού έχουν παραγραφεί, ότι αυτά είναι πολύ μικρότερα και έχουν γιγαντωθεί εν αγνοία του κ. Κασσιανού. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν τα γνωρίζει ο Δήμος! Αναφέρει ότι έχει ΑΣΥΛΙΑ , ότι ο μισθός του δεν κατάσχεται επειδή είναι δήμαρχος! Αυτά είναι απίθανα ψεύδη!

Διώκει τη κ. Οικονόμου επειδή προστάτευσε τα συμφέροντα του Δήμου και όχι του Δήμαρχου. Την υποβαθμίζει σε τηλεφωνήτρια, τη διατάζει να ανακαλέσει τη δήλωση της προς τη Δ.Ο.Υ. Δήλωση την οποία προώθησε η Αντιδήμαρχος, η οποία όμως δε διώκεται από το Δήμαρχο.

Ανακαλεί ο ίδιος το συγκεκριμένο έγγραφο, και προβαίνει στο αχαρακτήριστο: στην άρνηση του Ταμία να του χορηγήσει το σύνολο της αντιμισθίας του, παίρνει μόνος του το μπλόκ των επιταγών του Δήμου, συμπληρώνει το σύνολο του μισθού του, το όνομά του ως δικαιούχου, υπογράφει αντί του Ταμία, εξουσιοδοτεί τον εαυτό του να εισπράττει χρήματα του Δήμου και εισπράττει όλο το μισθό του!

Όλα αυτά είναι παράνομα, αντιδεοντολογικά και ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα συμφέροντα του Δήμου. Δεδομένου δε ότι από το καλοκαίρι υπάρχει και άλλη κατάσχεση στα χέρια του Δήμου για τον ίδιο φορολογούμενο, έγγραφο το οποίο αρνείστε να το θέσετε υπόψη του Δ.Σ  παρά τα συνεχή αιτήματά μας, έχετε και έχουμε όλοι οι σύμβουλοι μεγάλη ευθύνη να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου»

Στη συνέχεια ο Ταμίας του Δήμου κ. Ι. Βλασσόπουλος ζήτησε κα έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι για το θέμα της παρακράτησης της αντιμισθίας του Δημάρχου θα αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ότι ο Δήμαρχος με δική του πρωτοβουλία υπέγραψε επιταγή με την οποία έλαβε το σύνολο της αντιμισθίας του.

Ο κ. Ε. Μαυροκέφαλος εκ μέρους του Συνδυασμού ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  αναφέρεται στο με αρ. 8557/9-11-2012 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου «Κύριε πρόεδρε  Αναγκάζομαι να απευθυνθώ σήμερα γραπτά στο προεδρείο και στο Δημ. Συμβούλιο, για ένα θέμα που είμαι εκ των εισηγητών, γιατί για πολλοστή φορά ορίζεται Δημ Συμβούλιο για ημέρα που σας είναι από την αρχή της θητείας σας γνωστό ότι για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ταξιδεύω στην Κεφαλονιά, επιπροσθέτως δε σήμερα είναι ημέρα απεργίας των υπαλλήλων ΟΤΑ κάτι που ξανά δεν έχετε πάρει υπ' όψιν σας.

Είναι φανερό πως ο λόγος που ορίζετε Δημ Συμβούλιο Παρασκευή και ενώ η παράταξή μας σας έχει κάνει γνωστή την αδυναμία για εκπροσώπηση είναι η ανάγκη της πλειοψηφίας να έχει τον απαραίτητο αριθμό δικών της συμβούλων αλλά συγχρόνως και η προσπάθεια φίμωσης μιας διαφορετικής άποψης και φωνής , αυτή της Λαϊκής συσπείρωσης. Σας  ενημερώνω για μια ακόμα φορά δημόσια πως η Παρασκευή είναι απαγορευτική για μας για την παρουσία μας στα Δ.Σ. και σας παρακαλώ να το λάβετε επί τέλους υπ' όψη σας από δω και στο εξής.

Ο λόγος που εισηγήθηκα σαν επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης το σημερινό θέμα έχει να κάνει ΜΟΝΟ με την συνιστώσα του εκείνη που αφορά στην αυταρχική συμπεριφορά του Δήμαρχου απέναντι στους υπαλλήλους από την αρχή της θητείας σας και που βέβαια ξεσάλωσε το τελευταίο διάστημα. Από το καλοκαίρι ακόμα του 2010 στην προεκλογική περίοδο είχαμε τονίσει τις αλλαγές που επιχειρούνταν με τον Καλλικράτη και τις επιπτώσεις που θα είχε στη ζωή όλων μας και ιδιαιτέρως στη ζωή των εργαζομένων, και είμαστε η μοναδική παράταξη που το είχε τονίσει όταν όλες οι άλλες έπλεκαν το εγκωμιο του νόμου και έλεγαν τι καλά κρύβει για τους πολίτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια σειρά δήμους προωθήθηκαν άτομα προερχόμενα από τον επιχειρηματικό κλάδο αφού η κεντρική ιδέα του νομοθέτη Ραγκούση ήταν να λειτουργούν οι Δήμοι σαν επιχειρήσεις και οι πολίτες να πληρώνουν για κάθε παροχή που θα απολάμβαναν σαν να πρόκειται για κάποιο προϊόν. Ένας τέτοιος δήμαρχος μας έτυχε και μας και δω πρέπει καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Άλλος με το πώς προλείανε το έδαφος για την εκλογή του δήμαρχου επιχειρηματία, άλλος με τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της νίκης και άλλος με την ψήφο του την πρώτη και δεύτερη Κυριακή.

Και δω θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής: δεν μας νοιάζει - δεν μας αφορά - δεν μας κόφτει , αν ο δήμαρχος χρωστάει στο κράτος ή του χρωστάει το κράτος . (δεν θα σωθεί η Ελλάδα από τα χρέη του Γιάνναρου). Δεν μας νοιάζει αν έχει επιχειρήσεις ή όχι και πως τις διοικεί. Ας βρει μόνος του την άκρη. Ούτε μας ενδιαφέρει αν τις περισσότερες μέρες λείπει από  το νησί. Ίσα - ίσα που μας αρέσει κιόλας. Δεν συμφωνούμε με την άποψη που λέει ότι ο δήμος δεν λειτουργεί όσο λείπει ο δήμαρχος. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν μπαμπούλα. Εμείς έχουμε πρόβλημα με την πολιτική. Αυτό που μας νοιάζει είναι όταν ο δήμαρχος μπλέκει τα προσωπικά του προβλήματα με την λειτουργία του δήμου και ιδιαιτέρως όταν χρησιμοποιεί τους υπαλλήλους και κρύβεται πίσω τους. Στο χωριό μου αυτούς τους λένε τζάμπα μάγκες . Και η πολιτική είναι αυτή που γεννά και τρέφει τέτοια φαινόμενα. Δημάρχους που εφαρμόζουν την ίδια πολιτική στους δήμους και στις επιχειρήσεις τους. 

Που βλέπουν τους εργαζόμενους σαν στρατιωτάκια υπαλλήλους των επιχειρήσεών τους υποτακτικούς που θα υπακούουν στις όποιες εντολές τους άτομα άβουλα απολίτικα ή τσιράκια τους. Κι αυτό είναι που εδώ σήμερα πρέπει όλοι να καταδικάσουμε.

Η αυταρχική συμπεριφορά του Δήμαρχου απέναντι στους υπαλλήλους.

Η υποβάθμιση και η δίωξη υπαλλήλων γιατί δεν υπάκουσαν τις εντολές του και μάλιστα αφού είχαν στα χέρια τους άλλες από προϊστάμενη αρχή. Εδώ σήμερα πρέπει να απαιτήσουμε να ανακαλέσει τις τελευταίες αποφάσεις του και να επιστρέψουν οι υπάλληλοι στη θέση τους. Κάθε άλλη απόφαση θα ξεφεύγει από το ζητούμενο για μας.

Από τη θέση μας αυτή και με βάση όσα μας υπαγορεύει η συνείδηση και η ιδεολογία μας και πιστεύοντας ότι εκπροσωπούμε το σύνολο των συνυποψήφιών  μας αλλά και την πλειοψηφία του λαού της Ιθάκης εκτός μερικών θλιβερών εξαιρέσεων καλώ το Δήμαρχο να ανακαλέσει τις τελευταίες αποφάσεις του που έχουν να κάνουν με εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων και να τους επαναφέρει στις θέσεις και τις αρμοδιότητες που είχαν.

Καλούμε δε τους εργαζόμενους στο Δήμο σε όλες τις υπηρεσίες να συμπαραταχθούν στους συναδέλφους τους, να μην επιτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές από όπου κι αν προέρχονται και να απατήσουν την επιστροφή τους στα καθήκοντά τους. Να δείξουν τα δόντια τους και την δύναμή τους. Ο δήμαρχος τώρα είναι  και αύριο δεν είναι. Η αξιοπρέπεια τους  είναι αυτή που μένει στο χρόνο. Αύριο μπορεί να είστε εσείς που θα έχετε το ίδιο πρόβλημα. Εμείς θα σταθούμε στο πλάι σας σε κάθε ενέργεια που θα κάνετε. Μη μασάτε».

Στη συνέχεια οι τρείς δημοτικοί συνδυασμοί της αντιπολίτευσης καταθέτουν το παρακάτω σχέδιο για τη λήψη απόφασης του Δ.Σ.: «Επειδή ο Δήμαρχος παραβιάζει τα άρθρα 61 παρ.1α και άρθ. 58 παρ 3 του ν.3852/2010 και  με τις ενέργειές του προστατεύει τα προσωπικά του συμφέροντα σε βάρος του δημοτικού και δημόσιου συμφέροντος, οι δημοτικοί σύμβουλοι με βάση το άρθ. 52 παρ. 1 του ν.3852/2010  έχουμε χρέος να πάρουμε θέση, για να διαφυλάξουμε την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και του Δημοσίου.

Καταθέτουμε προς ψήφιση την παρακάτω πρόταση:

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ:
  1. Καταδικάζει τις ενέργειες του Δήμαρχου με τις οποίες, ενέπλεξε το Δήμο Ιθάκης στο πρόβλημα των προσωπικών του οφειλών προς το Δημόσιο. Θεωρεί επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου, όλα τα έγγραφα που έχει υπογράψει ως Δήμαρχος για να προστατεύσει το προσωπικό του συμφέρον σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Τα έγγραφα αυτά δεν δεσμεύουν το Δήμο Ιθάκης.
  2. Καταδικάζει την ενέργειά του να υποβαθμίσει αυθαίρετα και παράνομα την προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αμαλία Οικονόμου, απλά και μόνο επειδή προστάτευσε το δημοτικό συμφέρον. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση του 7886/5-10-2012 έγγραφου του Δήμαρχου και την επιστροφή της κ. Οικονόμου στη θέση της Προϊσταμένης, προκειμένου να λειτουργήσει η Οικονομική Υπηρεσία εύρυθμα όπως πριν.
Η απόφαση να σταλεί σε όλους τους αποδέκτες των εγγράφων του Δημάρχου Ιθάκης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α
εννέα (9) ψήφων υπέρ και τριών (3) κατά

Καταδικάζει τις ενέργειες του Δήμαρχου με τις οποίες, ενέπλεξε το Δήμο Ιθάκης στο πρόβλημα των προσωπικών του οφειλών προς το Δημόσιο. Θεωρεί επιζήμια για τα συμφέροντα του Δήμου, όλα τα έγγραφα που έχει υπογράψει ως Δήμαρχος για να προστατεύσει το προσωπικό του συμφέρον σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Τα έγγραφα αυτά δεν δεσμεύουν το Δήμο Ιθάκης.

Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
Α. Λιβιτσάνης
Σ. Κανδηλιώτης
Δ. Στανίτσας
Ι. Μαρμάρης
Χ. Σκληρός
Α. Ταφλαμπάς
Ε. Μαυροκέφαλος
Μ. Λιβάνης και
Θ. Σαρδελής .

Κατά του αιτήματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ε. Βλασσόπουλος : "λόγω απουσίας του Δημάρχου να υπερασπιστεί τον εαυτό του"
Ε.Ραυτοπούλου
Δ. Γρίβας: "δεν έχω τις νομικές γνώσεις για να αξιολογήσω τα δεδομένα και δεν μπορώ να καταδικάσω τον Δήμαρχο εγώ παρά μόνο ο λαός της Ιθάκης που τον εξέλεξε"

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α
δέκα (10) ψήφων υπέρ και δύο (2) κατά

Καταδικάζει την ενέργειά του Δήμαρχου να υποβαθμίσει αυθαίρετα και παράνομα την προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αμαλία Οικονόμου, απλά και μόνο επειδή προστάτευσε το δημοτικό συμφέρον. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση του 7886/5-10-2012 έγγραφου του Δήμαρχου και την επιστροφή της κ. Οικονόμου στη θέση της Προϊσταμένης, προκειμένου να λειτουργήσει η Οικονομική Υπηρεσία εύρυθμα όπως πριν.

Υπέρ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Α. Λιβιτσάνης
Σ. Κανδηλιώτης
Δ. Στανίτσας
Ι. Μαρμάρης
Χ. Σκληρός
Α. Ταφλαμπάς
Ε. Μαυροκέφαλος
Μ. Λιβάνης
Θ. Σαρδελής και
Ε. Βλασσόπουλος

Κατά του αιτήματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ε.Ραυτοπούλου και
Δ. Γρίβας.

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί σε όλους τους αποδέκτες των εγγράφων του Δημάρχου Ιθάκης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                                                   Ακριβές αντίγραφο
                                                                       Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά απορρίπτονται.