Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

π. Γ. Αντζουλάτος - Αλήθεια και Τόλμη

 

Οἱ κληρικοί παντός βαθμοῦ, ὡς πνευματικοί ὁδηγοί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, (προϋποτίθεται ὅτι) γνωρίζουμε καί (ὀφείλουμε νά) διδάσκουμε τήν Ἀλήθεια. Ὁ Χριστός μας, ἡ Ἀλήθεια, νικᾶ τό θάνατο, τή φθορά, τό ψεῦδος, τή λύπη καί τό σκότος. Ἐμφανιζόμενος μέ θεοσημίες στούς ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές του, τούς ὁδηγεῖ στό φῶς. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει καταδείξει, πώς κάθε χριστιανός, ὅταν ἀκολουθεῖ τό ἀνέσπερο φῶς Του, καταλαμπρύνεται καί γεύεται ἀνεκλάλητων δωρεῶν. Χαρισμάτων, τά ὁποῖα τό Πανάγιο Πνεῦμα διανέμει πλουσιοπάροχα στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Τρανή  ἀπόδειξη,  οἱ  ἀγαπημένοι  καί  φίλοι  τοῦ  Θεοῦ, οἱ  Ἅγιοί  Του.

Μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του, στό φῶς τοῦ Παρακλήτου καί στό φῶς τῶν Ἁγίων Του, ἐπαληθεύεται καί ἡ Ἱστορία. Ἡ λήθη ἐξαφανίζεται καί στή θέση της ἀνατέλλει ἡ μνήμη. Ἡ σκιά καί τό ἡμίφως διαλύονται καί λάμπει ἡ ἀλήθεια τοῦ φωτός, γεμίζοντας δημιουργικά τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μέ χαρά. Διανύοντες λοιπόν τήν ἀκατάπαυστη Ἀναστάσιμη εὐφροσύνη, δέν θά μπορούσαμε νά δοῦμε τίποτε ἄλλο κατάματα, παρά τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια περί τῶν Ἁγίων Της, ὅπως αὐτή μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποκαλύπτεται στό πέρασμα τῶν αἰώνων. 

Τόν βίο πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γνωρίζουμε ἄριστα. Γιά ὁρισμένους ἄλλους, λιγότερο γνωστούς, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ φροντίζει νά κοινοποιεῖται τό Συναξάρι τους καί νά εὐεργετοῦνται οἱ χριστιανοί ἀπό τίς μεσιτείες τους. Μεταξύ αὐτῶν, τῶν κάποτε ἀφανῶν Ἁγίων, οἱ τρεῖς ἑορταζόμενοι τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Ὁμολογητές, Γρηγόριος, Θεόδωρος καί Λέων. Στρατιῶτες στό ἐπάγγελμα, πιστεύοντας ἀκράδαντα στό Χριστό, γιά νά μήν ὑποκύψουν στήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, ἐγκατέλειψαν τόν αὐτοκρατορικό στρατό στή Σικελία καί κατέφυγαν στήν Κεφαλονιά στά μέσα τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ. Ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς Σάμης, ὅπου πέρασαν τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους μέ προσευχή, ὥσπου κοιμήθηκαν ὁσιακά.

Ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, νικημένα μεγέθη ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, δέν μπόρεσαν νά ἐξαφανίσουν ἀπό τόν ἐπίγειο τόπο καταπαύσεως τῶν τριῶν ὁμολογητῶν, τά φωταγωγικά ἴχνη τους. Μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ θεϊκή Πρόνοια φρόντισε, ὥστε νά ἀποκαλύψει τά πλήρη χάριτος Θεοῦ ἄφθαρτα σώματά τους καί νά τά ἐντάξει στό ἱστορικό γίγνεσθαι τῆς Κεφαλληνιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἄν καί ἀπό τήν ἱδρυθεῖσα πρός τιμήν τους παλαίφατη Ἱερά Μονή, τά χαριτόβρυτα λείψανα ἀφαιρέθηκαν ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, στήν Κεφαλλονιά δέν ἔπαψε νά διατηρεῖται ἡ μνήμη τους, στά χείλη καί στίς καρδιές τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ. Ἡ «τῶν Ἁγίων Φανέντων» Μονή στή Σάμη, καταγεγραμμένη ἤδη τό ἔτος 1264, ἀποτελεῖ διαχρονικό μαρτύριο τόσο τοῦ ἔνθεου βίου, τῆς ὑπέρβασης τοῦ θανάτου καί τῆς θαυμαστῆς ἀποκαλύψεώς τους, ὅσο καί κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν χριστιανῶν πού τιμοῦν κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, τούς τρεῖς Ἁγίους. Ἔπειτα ἀπό παραμονή τῶν ἀγνοούμενων ἱερῶν λειψάνων τους στή Βενετία, γιά τουλάχιστον ἑπτά αἰῶνες, τόν Μάϊο τοῦ 2009, μέρος τους, ἐπέστρεψε μέ κάθε τιμή στό νησί τοῦ Ἰονίου.

Καί ἐνῶ αὐτή εἶναι ἡ Ἱστορία, κατά τά τελευταῖα ἔτη διαπιστώνεται, ὅτι ὁρισμένες γραφίδες ἐκ μέρους τῆς Αἰγαιοπελαγίτικης νήσου Σάμου, ἐπιχειροῦν σφετερισμό τῆς τοπικῆς διαστάσεως τῶν τριῶν Ἁγίων, μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἐνσωμάτωσή τους στό Τοπικό Ἁγιολόγιο. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, ἐνστερνιζόμενη τίς ἀπόψεις, δίνει ἔδαφος γιά καλλιέργεια καί ἄλλων καινοφανῶν θεωριῶν. Ἔτσι, μόλις τό 1996 καί γιά πρώτη φορά, ἁγιογραφεῖται εἰκόνα τῶν τριῶν ἁγίων μέ αὐθαίρετη ἀπόδοση τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἱερῶν μορφῶν, τό ἑπόμενο ἔτος καθιερώνεται ἑορτή σέ ἐσφαλμένη ἡμερομηνία, ἐνῶ λίγο ἀργότερα συντάσσεται ἀκολουθία βρίθουσα ἀπό ἀνακρίβειες καί θεμελιώνεται Παρεκκλήσι σέ στρατόπεδο.

Καί εὔλογα διερωτᾶται κάποιος: Γιατί νά μήν παρουσιάζεται ἡ ἀλήθεια, ἀκέραια καί ἀνόθευτη; Γιατί ἐξ αἰτίας ἀβάσιμων καί χαλκευμένων συγγραφῶν, νά παραπλανῶνται οἱ χριστιανοί καί νά προκαλεῖται σύγχυση; Γιατί νά παραποιεῖται τό ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι, ἀπό τήν προωθούμενη παραχάραξη τῆς ἱστορίας;

Ἄν καί ἔχει λεχθεῖ ἀπό τά πλέον ἁρμόδια χείλη, ὅτι "δέν διεκδικοῦμε τίποτε", ἡ ἐπιμονή στήν προβολή ἀνιστόρητων στοιχείων καί ὑποθέσεων, καταδεικνύουν, πώς τοπικιστικές σκοπιμότητες λειτουργοῦν δεσμευτικά καί ἔχουν ἐγκλωβίσει τούς ὑπευθύνους. Ἐπιτέλους! Ἀς ἀφήσουμε τό φῶς νά πλημμυρίσει τή ζωή μας. Ὅποιος γεύεται τή χαρά τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ καί τήν πληρότητα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔχει τήν ἐξ ὕψους δύναμη, τήν ποιμαντική  εὐχέρεια καί τήν Νικοδήμου τόλμη, νά δώσει στόν πιστό λαό τήν ὀρθή ἱστορική διάσταση τῶν γεγονότων. Κάθε φορέας Ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων, ἀκολουθῶντας τό Φῶς τό Ἀληθινό, δέν φοβᾶται, οὔτε ἐθελοτυφλεῖ, ἀλλά ὀρθοτομεῖ τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια τῶν Ἁγίων Του.

Πρωτ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος

'Ολγα Αντωνάτου-Βαλσάμου: Η ανθρωποφαγία καλά κρατεί...

Αναδημοσιεύουμε από το e-kefalonia.net

Στις αρχές του αιώνα το Ρωσικό ναυτικό αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο να αντιμετωπίσει τις εμπορικές προκλήσεις. Ο χρόνος εξόδου προς την ανοικτή θάλασσα δημιούργησε το πρόβλημα των αρουραίων στα πλοία.

Ένας επιφανής καπετάνιος της εποχής ζήτησε από το πλήρωμα του να φτιάξουν μια ξύλινη δεξαμενή ώστε να τοποθετηθούν μέσα σε αυτήν όσοι πιο πολλοί αρουραίοι γίνεται, το πλήρωμα ανταποκρίθηκε μαζεύοντας όσο περισσότερους αρουραίους από το πλοίο.

Η λογική του καπετάνιου ήταν απλή, η εκπαίδευση του αρουραίου στο να τρώει το είδος του, ώστε, ο τελευταίος που θα έμενε στην δεξαμενή μέσα θα είχε μάθει καλά να κυνηγάει το είδος του.

Όλοι έχουμε ακούσει ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, όπως δεν είναι ίδια και τα δάχτυλα του χεριού. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, είμαστε ίδιοι όταν οι συνθήκες επιβάλουν την επιβίωση μας, τότε,  ένας "τρώει" τον άλλον.

Ζούμε σε αυτήν την χρονική περίοδο όπου οι μνημονιακές επιλογές – αυτές που οι ίδιοι οι εμπνευστές τους έχουν διατυπώσει την αποτυχία τους- οδηγούν το Νησί μας στο να στραφεί ο ένας απέναντι στον άλλο και όχι στο να σταθεί αλληλέγγυος ο ένας με τον άλλο.

Δυστυχώς αυτό έχει βρει εφαρμογή και στους θεσμικούς και στους εξωθεσμικούς παράγοντες του τόπου μας.

Λένε, για όλα φταίει ο Δήμαρχος, λένε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσει πηγαίνοντας κόντρα στο μνημόνιο όλα τα προβλήματα της Κεφαλλονιάς.

Λένε επίσης ότι εκείνος ψήφισε το μνημόνιο και το μνημόνιο εφαρμόζεται, παρ΄όλη την αποτυχία του.

Είναι γνωστό ότι μέρος της ανθρώπινης φύσης είναι η αναζήτηση ενός μόνο φταίχτη.

Όλοι αυτοί που λοιδορούν κάθε έναν που πάει κόντρα στα προσωπικά οφέλη του, όλοι αυτοί τι λόγο θα μπορούσαν να έχουν για την σωτηρία μας;

Η επίσκεψη του Δημάρχου στην Σάμη έγινε σε αυτήν την περίοδο που η κοινωνική ζωή βάλλεται.

Το Ταχυδρομείο  υπολειτουργεί και πιθανόν να κλείσει, έργα υποδομής δεν εγκρίνονται, παρ΄όλα αυτά όμως και κατόπιν των προσωπικών παρεμβάσεων του Δημάρχου και τα πρόστιμα των καταστηματαρχών ρυθμίζονται και το έργο στην λίμνη του Καραβόμυλου προχωρά και τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επειδή βρισκόμουν συνέχεια με τον Δήμαρχο, ούτε για ¨κασέτες¨ακούστηκαν, ούτε διατυπώσεις όπως "μην ξανάρθεις εδώ" υπήρξαν.

Η όποια συζήτηση έγινε σε κλίμα αναγκών προς διευθέτηση.

Οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν φρόντισαν ώστε, μόνο, τα έσοδα από τα Σπήλαια να γυρίσουν στον τόπο μας, ο Δήμαρχος ανέλαβε έναν Δήμο, τον Καλλικρατικό Δήμο υπερχρεωμένο. Είναι λογικό κάποιοι να φοβούνται, κάποιοι να αμφιβάλουν και κάποιοι να επιθυμούν το γκρέμισμα του Δημάρχου μέσω του αλληλοφαγώματος.

Σε αντίθεση με κάποιους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν με τον λαϊκισμό και το τάξιμο να διαβάλουν υπολήψεις και έργα.

Παρατηρήστε τι γίνεται σε σχέση με την γραμμή Σάμη – Πάτρας, υπάρχουν νόμοι και έχουν αποφανθεί τα αρμόδια όργανα, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πλοιοκτήτες διμήνου.

Η λογική του ότι αρπάξουμε όπως και του πως θα λαϊκίσουμε ώστε να φανούμε καλοί, βρίσκονται ως ανάμνηση σε εκείνο το πολιτικό σύστημα που μας έφτασε ως εδώ.

Νόμοι υπάρχουν, πλοία υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν, μνημόνια ακόμα υπάρχουν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ
Αντωνάτου- Βαλσάμου Όλγα

Πηγή: e-kefalonia.net

Ρουπάκι: μας μπέρδεψαν δύο πράγματα. Από τη μιά ο δήμαρχος αναφέρεται ότι με προσωπικές παρεμβάσεις λύνει προβλήματα των καταστηματαρχών από την άλλη κατηγορούνται κάποιοι για τάξιμο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα; η ίδια προσέγγιση; Επίσης, ποιά είναι αυτά τα πρόστιμα που χρειάζονται τη μεσολάβηση του δημάρχου;

Σχολή Γονέων - μια χρήσιμη εμπειρία

Λήξη στις 19 Ιουνίου των συνεδριών της «ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ» του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σάμης.

Οι συνεδρίες γονέων έγιναν με ειδικό ψυχολόγο και διήρκεσαν 25 ώρες!

Οι συναντήσεις έγιναν στο χώρο του θεατρικού εργαστηρίου Σάμης.

Ήταν πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό δημόσιο. 

Μία πολύ χρήσιμη εμπειρία για τους μετέχοντες!


Όσοι συμμετείχαν θα παραλάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε ειδική εκδήλωση!

Ο Ναυταθλητικός Ομιλος Σάμης ...άνοιξε πανιά!

Ο Ναυταθλητικός Ομιλος Σάμης επιμένει και για την φετεινή θερινή περίοδο οργανώνει τμήματα
  • κολύμβησης για παιδιά
  • ιστιοσανίδας αλλά και stand-up puddle
Για όσους και όσες βαρέθηκαν τηνν γκριζάδα του χειμώνα και θέλουν να απολαύσουν την θάλασσα διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας για πληροφορίες και εγγραφές 6972429275 και 6977863889.

Δικέλης Βλιχός - Περί του ονόματός μου παναπεί!...

Εννοιολογική και επεξηγηματική συνέχεια από την Παραγγολή!


Ο Κάπο Ντ’ Ίστρια λάκισε κι ο Μνήμων Κράτης ήρτε,
φωτιά μέσ’ στα μπατζάκια μας ήρτανε άλλοι αγύρτες.

Σε μια μεσούλα βδομαδός θε να κρεμάω στίχους
πότε δειλούς πότε σκληρούς σε στύλους εφταπήχους.

Για να τσου γλέπεις, φίλε μου, να ευφραίνεται η καρδιά σου
το πώς σου λένε χλιβερά πως χάνεται η σοδειά σου!

Μα να σου πω για τ’ όνομα που διάλεξα εντέλει,
την άδεια πήρα του ποιητή, του Άβλιχου Μικέλη…

Στεκόταν στο κονάκι του με τα εφτά γατιά του
μ’ ένα βιβλίο λαδερό, άστραφτε η ματιά του.

«Πρόσεξε, ωρέ», μού μίλησε σηκώνοντας το χέρι
«ρούπι μην κάνεις από κει!», φύσαε κι ένα αγέρι!

«Ό, τι κι αν γράψεις, μάτια μου, λάβε απ’ την τετράδα
την άγια τση Κεφαλονιάς λέξεις σα μια καντάδα».

«Και ποια ’ναι Μικελάκη μου;», τόρμησα να φωνάξω,
με βρήκε και φαστίδιο και πήα να πλαντάξω!

Βρόντηξε ο θιόρατος μεμιάς: «Τυπάλδος» μ’ άγρια όψη,
«σίδερο στίχοι, επικοί κι ας είχε άλλες απόψεις…

Μολφέτας ο Γεράσιμος με στίχους μεστωμένους,
αστείους κι ηχηρούς πολύ μ’ ίδρωτα ζυμωμένους!

Κι ο Μέγας Λασκαράτος μου, με ήμερη την όψη,
λέξεις πύρινες έβγανε σα μιας ρομφαίας κόψη!

Κι ο άλλος, είν’ ο μέγιστος …», «εσύ, σαι », του λαγκεύω
«όχι ωρέ μόμολο αστέ, ο Λαός και Τον πιστεύω!

Και μην κωλώσεις δηλαδής, Ζιζάνιο να γένεις,
τσου λαομπαίχτες τήραξε σε λέξεις να …κραδαίνεις!

Πιάσε δικέλλι και κασμά, ανάσκαψε κουλούμια
και ίσιωσέ τα μονομιάς μη βρέξει με τουλούμια »…

«Εύκολο τόχεις;», ψέλλισα και μου ’πε μ΄ ένα φιόρο:
«”τη Μούσα πιάσε από τ’ αυτί” μην και γενώ παπόρο!

Όσο για τ’ όνομα, που λες άλλαξε το Μικέλη,
τι σου’πα αποπάνουθε; να πιάσεις το δικέλλι!

Κι αν θες για το επίθετο κάμε το άλλα αντ’ άλλου,

το Άλφα αν θέλεις κόψε το σε … βλύχα ζείτε εξάλλου»…

Μην πάει ο νους σας στο κακό...

Απλά μας φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Πάντα η ανάπτυξη πρέπει να ισορροπεί. Με το σεβασμό; το περιβάλλον; τους νόμους και τους κανόνες; Για να αποφεύγουμε τα "αγνώριστα" (μη πούμε και τα "σαν τα μούτρα μας"....).....

Αναδημοσιεύουμε από το Newsit.

Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ειδικά στην περίπτωση του όρμου “Βαθύ”, στον Άγιο Νικόλαο, η φωτογραφία που αποτυπώνει το πριν και το μετά είναι πέρα για πέρα αποκαλυπτική.


Μέσα σε διάστημα 7 χρόνων, ο όρμος στο Βαθύ άλλαξε όψη με αποτέλεσμα να μην θυμίζει σε τίποτα την “άγονη” ομορφιά του παρελθόντος.Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αναπτυχθεί πάνω στο κύμα, σε απόσταση αναπνοής από τον αιγιαλό. 

Σύμφωνα με το prismanews.gr, αντίστοιχες εικόνες εντοπίζονται και σε πολλές ακόμα περιοχές της Κρήτης όπου ο φυσικός πλούτος έγινε ... θυσία στο βωμό της τουριστικής βιομηχανίας.

Ολ. Αντωνάτου - Ό, τι και να γίνει, εμείς είμαστε εδώ.

Αναδημοσιεύουμε από το Kefalonianews.

Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όλοι μας περιμένουμε να διευκρινιστεί αν οι θυσίες που κάνουμε ως χώρα , θα πιάσουν τόπο, ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην περιβόητη ανάκαμψη.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχουμε μπλέξει. Δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Στην Σάμη συγκεκριμένα , οι έμποροι γενικά , κάνουν απίστευτες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους ως πολίτες.
Το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και τα μέτρα που μονίμως τελειώνουν και μονίμως καινούργια εμφανίζονται, καθιστούν δυσβάσταχτη ακόμα και τη διατήρηση της περιουσίας μας. Η ανεργία στον τόπο μας, την Σάμη, έχει χτυπήσει κόκκινο. Δουλειές δεν υπάρχουν.
Οι υπηρεσίες με τον Καλλικράτη έφυγαν και περιμένουμε τις ορδές των τουριστών που μας έταξαν. Ακόμα και τα έργα υποδομής κινούνται με ρυθμούς που το Ελληνικό κράτος επιβάλλει. Πραγματικά , δεν μπορώ να ξέρω που πηγαίνουμε, που οδηγούμαστε.
Ένα είναι σίγουρο , ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να σταθεί αλληλέγγυος στον συνάνθρωπό του, ώστε όλοι μαζί να βρούμε τις πολιτικές που θα μας βγάλουν από αυτή τη λαίλαπα.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σάμης
Αντωνάτου- Βαλσάμου Όλγα
Πηγή: Kefalonianews
Ρουπάκι: Ελπίζουμε σε επόμενο άρθρο εκτός από τις σωστές επικλήσεις και παρακίνηση για αλληλεγγύη να δούμε τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες και τη δουλειά του Τοπικού Συμβουλίου. 

Δ. Κατερέλος - Όταν κλείνουν («συγχωνεύονται») οι Βιβλιοθήκες

Προ ημερών γίναμε κοινωνοί μιας είδησης, που ίσως, στη γενικότερη αμορφωσιά και την κοινωνική κατάθλιψη, να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Η είδηση έλεγε ότι στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις επιταγές (που μας παρουσιάστηκαν ως επιταγές) της Τρόικας για μικρότερο κράτος και λιγότερους Δημοσίους Υπαλλήλους, υπάρχει η σκέψη για συγχωνεύσεις των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας, σαράντα έξι (46) τον αριθμό.

Στα παραπάνω προκύπτουν πολλά ερωτηματικά, τα οποία πολλαπλασιάζονται από την τελική προδιάθεση(;) για τις Βιβλιοθήκες. Ακόμα και αυτή η προδιάθεση αποτελεί, κατόπιν της υπερτριετούς εμπειρίας μας, ένα ακόμα ερωτηματικό. Έχουμε πια συνηθίσει τη διασπορά μέσω των γνωστών ΜΜΕ – παπαγαλακίων, ειδήσεων περί μέτρων ιδιαίτερα τρομακτικών στην αρχή, που στην πορεία καταλήγουν ηπιότερες, προς «ανακουφιστική αποδοχή» του θιγόμενου Ελληνικού Λαού. Επομένως, θα μπορούσε και η παραπάνω προδιάθεση να αποτελεί ένα τέτοιο «πολιτικό» τερτίπι. Αρκεί να μην αφορούσε τις Βιβλιοθήκες. Όμως αφορά τις Βιβλιοθήκες. Και έτσι αποτελεί όχι ένα απλό «πολιτικό» τερτίπι, αλλά μια επονείδιστη, αλγεινότατη, ελεεινή και τρισάθλια πολιτική συμπεριφορά.

Σε μια άλλη χώρα, σε μια Ελλάδα άλλης εποχής, θα αποτελούσε υπερβολή και ανούσια επανάληψη η αναφορά στο γιατί οφείλουμε να διατηρούμε και να ενισχύουμε τους φορείς της γνώσης, του πνεύματος και του πολιτισμού. Στη σημερινή όμως χώρα, μετά από δεκαετίες διάβρωσης της συλλογικής συνείδησης και διαφθοράς των κοινωνικών αξιών, αυτό αποτελεί ανούσια αναφορά. Οι περισσότεροι ίσως πουν, «εδώ μας έχουν ρημάξει οικονομικά, για βιβλιοθήκες θα νοιαστούμε τώρα;». Κι αυτό είναι η μέγιστη κατάντια αυτών που βαυκαλίζονται ότι είναι απόγονοι Ελλήνων. Εάν, λοιπόν, είναι σε αυτή την κατάσταση ο «κυρίαρχος», τότε πώς πρόκειται να δράσουν οι επικυρίαρχοι και οι εντολοδόχοι τους; Σε μια χώρα όπου ακόμα και το Ανώτατο Πνευματικό της Ίδρυμα έχει μετατραπεί σε «Γηροκομείο της Οδού Πανεπιστημίου», εκπέμποντας από τίποτα έως τυχαίο θόρυβο τί διαφορετικό περιμένουμε;

Συνοψίζοντας τις σκόρπιες αυτές σκέψεις, πάνω στην είδηση, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι η δύσοσμη αυτή είδηση, που εκπέμφθηκε μέσω των γνωστών παπαγαλακίων, έχει την πηγή της σε ένα βόθρο. Το κακό είναι ότι αυτός ο βόθρος οικειοποιήθηκε και λυμαίνεται το Ελληνικό Πνεύμα.

Ληξούρι, 5/6/2013

Διονύσιος Θ. Γ. Κατερέλος

Ρουπάκι: Θα επανέλθουμε σύντομα με εμπειρίες σχετικές με τις "βιβλιοθήκες" της Σάμης. Για να εξειδικεύσουμε λίγο την επισήμανση του κ. Κατερέλου. Πριν κάποια άλλη δημοσίευση θέλουμε να ζητήσουμε από τους εθελοντές που λειτουργούν τη βιβλιοθήκη στο Γυμνάσιο Σάμης να μας περιγράψουν αν θέλουν την εμπειρία τους σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης....

Προσοχή, κίνδυνος κατάρρευσης!

Αναδημοσιεύουμε από τα "Νέα της Κεφαλονιάς"


Ρωτώντας πας στην πόλη! Στόματα σφραγισμένα να μην απαντάνε σε ερωτήσεις. Κι όμως εμείς μάθαμε γιατί έχουν τοποθετηθεί τα πλαστικά προστατευτικά στην μικρή πλακόστρωτη γωνιά πάνω από την Αντίσαμο!

Οπτικώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όλοι παραμερίζουμε τα προστατευτικά και αγναντεύουμε την θέα! Μέγα λάθος, φίλοι μου! Από κάτω είναι κούφιο !!!!! Κίνδυνος κατάρρευσης!


Αυτό σημαίνει ότι καλά θα κάνει ο Δήμος να το κλείσει με αλυσίδα ή κολονάκια, ή έστω να βάλει μιά πινακίδα που να εξηγεί τον λόγο, πριν συμβεί κάποιο μοιραίο ατύχημα!


Ρουπάκι: Επιτέλους κάτι κινείται στην περιοχή μας. Στην μια άκρη ένα γεφύρι  στην άλλη άκρη μια ...γωνιά!...

Έλεγχοι και ....φιλτράρισμα;

Από email αναγνώστη.

Αγαπητό Ρουπάκι,

Με μπέρδεψε σήμερα η τοπική ειδησεογραφία.

Σε ένα site διαβάζουμε 

"Τις επόμενες ημέρες καταφθάνουν στην Κεφαλονιά ομάδα επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης προκειμένου να ελέγξουν την οικονομική διαχείριση των εξής πρώην Δήμων: Ελειού Πρόννων, 
Σάμης, Πυλάρου, και Κοινότητα Ομαλών".

Σε άλλο site διαβάζουμε

"«Φύλλο και φτερό» κάνουν έγγραφα, τιμολόγια και διάφορα οικονομικά στοιχεία ορκωτοί ελεγκτές στο πρώην δήμο Πυλάρου."

Δε μπορώ να υποψιαστώ ....φιλτράρισμα πληροφορίας. Προφανώς, το ενα site προβάλει τους πρώην δήμους που ΘΑ ελεγχθούν ενώ το άλλο site  προβάλει τον πρώην δήμο που ΗΔΗ γίνεται ο έλεγχος. Μια άλλη όψη ρε παιδί μου, χωρίς ....σκοπιμότητες.

Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι πιο εύκολη η ....διασταύρωση πληροφοριών.

Πάραλος.