Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

π. Γ. Αντζουλάτος - Αλήθεια και Τόλμη

 

Οἱ κληρικοί παντός βαθμοῦ, ὡς πνευματικοί ὁδηγοί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, (προϋποτίθεται ὅτι) γνωρίζουμε καί (ὀφείλουμε νά) διδάσκουμε τήν Ἀλήθεια. Ὁ Χριστός μας, ἡ Ἀλήθεια, νικᾶ τό θάνατο, τή φθορά, τό ψεῦδος, τή λύπη καί τό σκότος. Ἐμφανιζόμενος μέ θεοσημίες στούς ἀνά τούς αἰῶνες μαθητές του, τούς ὁδηγεῖ στό φῶς. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει καταδείξει, πώς κάθε χριστιανός, ὅταν ἀκολουθεῖ τό ἀνέσπερο φῶς Του, καταλαμπρύνεται καί γεύεται ἀνεκλάλητων δωρεῶν. Χαρισμάτων, τά ὁποῖα τό Πανάγιο Πνεῦμα διανέμει πλουσιοπάροχα στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Τρανή  ἀπόδειξη,  οἱ  ἀγαπημένοι  καί  φίλοι  τοῦ  Θεοῦ, οἱ  Ἅγιοί  Του.

Μέσα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του, στό φῶς τοῦ Παρακλήτου καί στό φῶς τῶν Ἁγίων Του, ἐπαληθεύεται καί ἡ Ἱστορία. Ἡ λήθη ἐξαφανίζεται καί στή θέση της ἀνατέλλει ἡ μνήμη. Ἡ σκιά καί τό ἡμίφως διαλύονται καί λάμπει ἡ ἀλήθεια τοῦ φωτός, γεμίζοντας δημιουργικά τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων μέ χαρά. Διανύοντες λοιπόν τήν ἀκατάπαυστη Ἀναστάσιμη εὐφροσύνη, δέν θά μπορούσαμε νά δοῦμε τίποτε ἄλλο κατάματα, παρά τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια περί τῶν Ἁγίων Της, ὅπως αὐτή μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποκαλύπτεται στό πέρασμα τῶν αἰώνων. 

Τόν βίο πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γνωρίζουμε ἄριστα. Γιά ὁρισμένους ἄλλους, λιγότερο γνωστούς, ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ φροντίζει νά κοινοποιεῖται τό Συναξάρι τους καί νά εὐεργετοῦνται οἱ χριστιανοί ἀπό τίς μεσιτείες τους. Μεταξύ αὐτῶν, τῶν κάποτε ἀφανῶν Ἁγίων, οἱ τρεῖς ἑορταζόμενοι τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Ὁμολογητές, Γρηγόριος, Θεόδωρος καί Λέων. Στρατιῶτες στό ἐπάγγελμα, πιστεύοντας ἀκράδαντα στό Χριστό, γιά νά μήν ὑποκύψουν στήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, ἐγκατέλειψαν τόν αὐτοκρατορικό στρατό στή Σικελία καί κατέφυγαν στήν Κεφαλονιά στά μέσα τοῦ 4ου μ.Χ. αἰ. Ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς Σάμης, ὅπου πέρασαν τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους μέ προσευχή, ὥσπου κοιμήθηκαν ὁσιακά.

Ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, νικημένα μεγέθη ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, δέν μπόρεσαν νά ἐξαφανίσουν ἀπό τόν ἐπίγειο τόπο καταπαύσεως τῶν τριῶν ὁμολογητῶν, τά φωταγωγικά ἴχνη τους. Μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ θεϊκή Πρόνοια φρόντισε, ὥστε νά ἀποκαλύψει τά πλήρη χάριτος Θεοῦ ἄφθαρτα σώματά τους καί νά τά ἐντάξει στό ἱστορικό γίγνεσθαι τῆς Κεφαλληνιακῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ἄν καί ἀπό τήν ἱδρυθεῖσα πρός τιμήν τους παλαίφατη Ἱερά Μονή, τά χαριτόβρυτα λείψανα ἀφαιρέθηκαν ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, στήν Κεφαλλονιά δέν ἔπαψε νά διατηρεῖται ἡ μνήμη τους, στά χείλη καί στίς καρδιές τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ. Ἡ «τῶν Ἁγίων Φανέντων» Μονή στή Σάμη, καταγεγραμμένη ἤδη τό ἔτος 1264, ἀποτελεῖ διαχρονικό μαρτύριο τόσο τοῦ ἔνθεου βίου, τῆς ὑπέρβασης τοῦ θανάτου καί τῆς θαυμαστῆς ἀποκαλύψεώς τους, ὅσο καί κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν χριστιανῶν πού τιμοῦν κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, τούς τρεῖς Ἁγίους. Ἔπειτα ἀπό παραμονή τῶν ἀγνοούμενων ἱερῶν λειψάνων τους στή Βενετία, γιά τουλάχιστον ἑπτά αἰῶνες, τόν Μάϊο τοῦ 2009, μέρος τους, ἐπέστρεψε μέ κάθε τιμή στό νησί τοῦ Ἰονίου.

Καί ἐνῶ αὐτή εἶναι ἡ Ἱστορία, κατά τά τελευταῖα ἔτη διαπιστώνεται, ὅτι ὁρισμένες γραφίδες ἐκ μέρους τῆς Αἰγαιοπελαγίτικης νήσου Σάμου, ἐπιχειροῦν σφετερισμό τῆς τοπικῆς διαστάσεως τῶν τριῶν Ἁγίων, μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἐνσωμάτωσή τους στό Τοπικό Ἁγιολόγιο. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, ἐνστερνιζόμενη τίς ἀπόψεις, δίνει ἔδαφος γιά καλλιέργεια καί ἄλλων καινοφανῶν θεωριῶν. Ἔτσι, μόλις τό 1996 καί γιά πρώτη φορά, ἁγιογραφεῖται εἰκόνα τῶν τριῶν ἁγίων μέ αὐθαίρετη ἀπόδοση τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἱερῶν μορφῶν, τό ἑπόμενο ἔτος καθιερώνεται ἑορτή σέ ἐσφαλμένη ἡμερομηνία, ἐνῶ λίγο ἀργότερα συντάσσεται ἀκολουθία βρίθουσα ἀπό ἀνακρίβειες καί θεμελιώνεται Παρεκκλήσι σέ στρατόπεδο.

Καί εὔλογα διερωτᾶται κάποιος: Γιατί νά μήν παρουσιάζεται ἡ ἀλήθεια, ἀκέραια καί ἀνόθευτη; Γιατί ἐξ αἰτίας ἀβάσιμων καί χαλκευμένων συγγραφῶν, νά παραπλανῶνται οἱ χριστιανοί καί νά προκαλεῖται σύγχυση; Γιατί νά παραποιεῖται τό ἐκκλησιαστικό γίγνεσθαι, ἀπό τήν προωθούμενη παραχάραξη τῆς ἱστορίας;

Ἄν καί ἔχει λεχθεῖ ἀπό τά πλέον ἁρμόδια χείλη, ὅτι "δέν διεκδικοῦμε τίποτε", ἡ ἐπιμονή στήν προβολή ἀνιστόρητων στοιχείων καί ὑποθέσεων, καταδεικνύουν, πώς τοπικιστικές σκοπιμότητες λειτουργοῦν δεσμευτικά καί ἔχουν ἐγκλωβίσει τούς ὑπευθύνους. Ἐπιτέλους! Ἀς ἀφήσουμε τό φῶς νά πλημμυρίσει τή ζωή μας. Ὅποιος γεύεται τή χαρά τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ καί τήν πληρότητα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔχει τήν ἐξ ὕψους δύναμη, τήν ποιμαντική  εὐχέρεια καί τήν Νικοδήμου τόλμη, νά δώσει στόν πιστό λαό τήν ὀρθή ἱστορική διάσταση τῶν γεγονότων. Κάθε φορέας Ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων, ἀκολουθῶντας τό Φῶς τό Ἀληθινό, δέν φοβᾶται, οὔτε ἐθελοτυφλεῖ, ἀλλά ὀρθοτομεῖ τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀλήθεια τῶν Ἁγίων Του.

Πρωτ. Γεώργιος Ἀντζουλᾶτος

3 σχόλια:

 1. Παρατηρώ ένα μπλέξιμο προσεγγίσεων: ένα μέρος ιστορία, ένα μέρος επιστήμη, ένα μέρος παράδοση, ένα μέρος πίστη. Σαν να λέμε ότι αν δε μας φτάνειη ιστορία έχουμε την παράδοση. Αν δε μας φτάνει η επιστήμη έχουμε την πίστη. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό το "μπλέξιμο" αποτελεί καλή πλατφόρμα ανάπτυξης χαλκεύσεων και εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων....

  Πάραλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. katarxhn kirie atzoulate h triskia eine ftiagmenh apo ton antropo kai eine psemata.

  akougete alitheia stous koinous antropous oi oipioi den exoun tin ikanotita na dialogizonte na exoun logiki kai na rotane erotiseis.

  aftoi oi antropoi eine tha thimata tis triskias kai oi eksipnoi san tou logou sou afou yparxei zitish prosferete tis ypiresies sas .

  den eine omos ithiko na ekmetalevomaste tous sinantropous mas epeideis etixe na eine afeleis kai na pistevoun se oles tis mbourdes pou tous lete.

  akou leh.ena fidi emilise ston antropo.

  oti o antropos efage ena frouto kai giafto to eglima plironei kai tha plironi h antropotita gia panda.

  akou leh .kapios evreos ekane to nero krasi.

  kai anastithike afou eixe pethani

  meta h mitera tou evreou ton genise xoris na exei erotiki epafh me andra.

  ola afta pou leh h triskia eine aplos PSEMATA.

  den yparxh apodiksi oti yparxei oute theos oute diaolos.ola afta eine antropina dimiourgimata pou exoun enan kai mono skopo.

  thn ekmetalefsi ton afelon.

  h pistis proerxete apo tin ypothesi.

  diladi ypothethis oti yparxeis kapios onomazomenos theos.

  afou lipon dimiourgiseis afthn tin proipothesi meta dimiourgeis ti mia proipothesi pano stin allh.

  kai meta ta kanis ola afta pisti.

  tora milas gia agia pnevmata klp.

  ola file mou eine antropines fadasies.


  fisika esi zis apo afth thn doulia pou kanis .

  afou yparxei zhthsh kapios prepei na didaski aftous pou theloun na pistevoun oti ola afta pou tous lete eine alitheia.

  DEN EXO PROBLIMA ME AFTO.TO PROBLIMA POU EXO EINE OTI EGO APO TOUS FOROUS MOU PLIRONO MEROS TOUS MISTOU SOU KIRIE ANTZOULATE .

  OSOI THELOUNE NA DIASKEDAZOUN ME TIN TRISKIA TOUS NA PLIRONOUN TOUS PAPADES TOUS APO TIN TSEPH TOUS.

  OTAN PIGENO EGO STO THEARTO MOU PLORONIS ESEI TO EISHTHRIO MOU?

  GIATI NA PLIROSO EGO TIN DIKI SAS DIASKEDASI PISTOI?

  apo oti akouko opou nane tha stamatisoune oi germanoi na plirinoun tous mistous ton papadon.

  KALLOS HRTATE GERMANOI STIN ELLADA, NA MAS VALETE SE MIA TAKSI KAI NA FERETE KAPIA DIKEOSINI.

  otan pigena sxoleio mou epibalane opos kai sta alla ta pedia na pigenoue sto kathxitiko kai na akoume tis arloumbes ton daskalon sta triskeftika.

  otan megalosa kai pira taftotita egrafe epano oti eine xristianos ortodoksos.

  ME EROTISE KANEIS AN THELO NA EIME XRISTIANOS ORTODOKSOS?

  me pio dikeoma mou epibali o allos ti tha pistevo?

  kali tous ora ton germanon pou vgalane to xristianos ortodoksos apo tis taftotites kai kali tous ora na stamatish to kratos na plironi tous papades .

  opios theli thn triskia tou na thn plironi apo tin tsepi tou OXI APO THN DIKI MOU.

  opos esei exeis to dikeoma na xtizeis eklisies etsi exoun kai to dikeoma ou mousoulmanoi na xtizoun tzamia kai na dikasazoun ton aniparko tous theo opos kai eseis ton dikos sas.

  KALOs HRTATE GERMANOI .MAKARI NA EVAZANE GERMANOUS SE KATHE DIMO KAI SE KATHE YPOURGEIO TIS ELLADOS.

  EMEIS OI ELLINES DEN EXOUME MBESA.

  EIMASTE h pliopsifia KLEFTES LOPODITES KAI APATEONES.

  DEN EIMASTE AXIOI NA EXOUME DIKI MAS XORA.

  NA TA APOTELESMATA .PANO APO 4000 ATOMA AFTOKTONISANE .

  PEDIA PINANE.
  GONEIS PARADIDOUN TA PEDIA TOUS SE ORFANOTROFIA.

  GEROI PSAXNOUN STA SKOUPIDIA NA VROUN KATI FAGOSIMO.

  o kosmos gelah mazi mas.

  IDOU H XORA POU GENISE TON POLITISMO KAI TIN DIMOKRATIA.

  TO MISTO POU PERNEIS KIRIE ATZOULATE KATHE MINA PROERXETE APO GERMANIKA LEFTA.

  NA POU KATADISE H ELLADA.

  NA ZH APO DANIKA APO XORES OPOS H LATVIA KAI H LITOUANIA.

  KAI APO PANO VRIZOUME KAI TOUS GERMANOUS, POU MAS VAZOUN PSOMI STO TRAPEZI MAS.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. h alitheia kirie antzoulate eine aliteia simfona me tou kathenOs ta simferonta.

  esei diafimizeis ton proion sou giati zis apo afto.

  kala ta leh o prohgoumenos

  simfono apolita mazi tou.

  distixos h koinonia opou zoume epitrepei ston kathena na ekmetalevete tin afeleia kai thn adinamia tou allou.

  afto ginete se olous tous tomeis tis zohs kai perissotero tis triskias.

  h triskia exei aphxisi stous koinous antropous oi opioi kala to eipe o pio pano den exoun tin ikanotita oute na sleftonte ,oute na exoun logiki alla oute kai na rotane erotiseis

  PISTEVE KAI MIN EREVNA tous leh h eklisia

  tota o kosmos arxizei kai ksipnah kirie antzoulate logo tou internet

  se ligo tha stamatisoune oi germanoi na sou plironoun to misto sou kai etsI tha anagasths na alaksis epegelma.

  o kosmos sas kseri pollh kalla tous .......ieromenous .

  alla exete kataferei na epivlithite ston afelh lao me ta psemata sas pou ta kanete alithina psemata

  akou leh na exei dikeoma ti tha kano me to soma mou otan pethano h eklisia?

  to soma mou eine diko mou kai mono ego to koumadaro oxi h eklisia

  to diko sou papa antzoulate na to kanis oti thelis.

  etimasou na vris allh doulia giati oi germanoi den tha sas sidiroun pia.

  mexri edo htan.

  KALOS HRTATE GERMANOI STIN ELLADA KAI MAKARI NA BANANE KAI GERMANOUS DIMARXOUS KAI DIMOSIOUS YPALLILOUS SE OLH TIN ELLADA.

  LONG LIVE GERMANY


  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια που δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά απορρίπτονται.