Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

Τι μας έλεγε ο Καλλικράτης για τα Τοπικά Συμβούλια

Τα έχει ωραία-ωραία ο Δήμος Κεφαλλονιάς στην ιστοσελίδα του (http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/o-dimos/dimotikes-topikes-kinotites/dimotikes-kinotites.php) και νομίζουμε ότι είναι καιρός να θυμηθούμε τι έπρεπε να περιμένουμε από το τοπικό συμβούλιο Σάμης.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, μεταξύ άλλων, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: 
 • εκπροσωπεί το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας,
 • ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον Δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα,
 • εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου,
 • ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
 • αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
 • προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων
  
Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
 • τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
 • την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
 • την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
 • τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
 • την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
 • την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
 • την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
 • την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
 • την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
 • τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
 • τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
 • την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
 • την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
 • την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
 • την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
Αυτός είναι ο ρόλος και αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου. Σε αυτούς τους άξονες περιμέναμε - και περιμένουμε - να κινηθεί το Τοπικό Συμβούλιο Σάμης σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους  της περιοχής. Θα επανέλθουμε ...ρωτώντας...Μερικές επισημάνσεις

Αγαπητοί μας,

τον τελευταίο καιρό παρατηρήθηκε μια ιδιότυπη μορφή spamming. Σχόλια γραμμένα με greeκglish, επίμονα, άλλες φορές εύστοχα, άλλες φορές άστοχα, άλλες φορές απρεπή άλλες φορές εμπαθή.

Η αρχική μας αντίδραση ήταν παράκληση στον σχολιαστή να γράφει με ελληνικούς χαρακτήρες, κάτι που έγινε και από αρκετούς αναγνώστες μας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι αναφορές σε πρόσωπα χωρίς σεβασμό πολλαπλασιάστηκαν και αρκετά σχόλια αφαιρέθηκαν από εμάς.

Ο σκοπός αυτού του ιστολογίου είναι η επικοινωνία, η κατάθεση απόψεων, λύσεων, θυμού και αγανάκτησης αλλά με σεβασμό και ευπρέπεια - το λέμε  και στην εισαγωγή - και όχι ύβρεων, διασυρμός και εμπάθειας.

Για αυτούς τους λόγους και προκειμένου να διαφυλάξουμε το επίπεδο και το στόχο της προσπάθειας που κάνουμε στο Ρουπάκι από εκτροπές (που ίσως να είναι ηθελημένες: ελληνικά έχουν όλοι οι υπολογιστές....) επαναφέραμε την αναθεώρηση σχολίων: τα σχόλια όλων των αναγνωστών είναι καλοδεχούμενα αλλά πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε θέσει και γραμμένα στα ελληνικά.

Ευχαριστούμε.

Μνημόσυνο εννέα ημερών

Αύριο το πρωί (Σάββατο 19 Οκτωβρίου) θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο στη μνήμη του μακαριστού π. Χρυσοστόμου Αλεξάτου, τόσο στη Μονή της Παναγίας των Αγριλίων στη Σάμη, όσο και στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι της Βουλιαγμένης. 

Οι κατά πνεύμα και σάρκα συγγενείς του, ας ενώσουμε τις προσευχές μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

π. Γ. Φ. Α.

Γ. Τζανετάτος - Καλό ταξίδι στο σπίτι σου στα ουράνια παπα-Παναγή

Η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 ήταν μια συγκλονιστική μέρα για μένα. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που μου εδίδαξε τι είναι η ζωή από μικρή ηλικία. Από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου ήταν εκεί για να μας στηρίξει και να μας προσφέρει τη ζωή του σαν παράδειγμα.  Ότι υπάρχει αιώνια ζωή και ελπίδα αν αφιερώσεις το όλο σου είναι στην υπηρεσία του Θεού και του ανθρώπου, του συνανθρώπου σου. Με ανιδιοτέλεια, ταπεινοσύνη και αγάπη έκανε το έργο του. Από μικρό παιδί πίστεψε ότι ήταν αποστολή της ζωής του το θεάρεστο έργο. 

Αρχ. Χρυσόστομος Αλεξάτος.
Μονή Αγριλίων, Πασχα 2002.
Από το αρχείο Γ. Τζανετάτου
Ο παπα-Παναγής πέρασε μια απίστευτη περιπέτεια της υγείας του όταν ήταν νεαρό παιδί και οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και περίμεναν από ώρα σε ώρα να τελειώσει. Στη συνείδησή του θυμάται ότι ενώ κατέβαινε στη γη ένα χέρι παρουσιάστηκε, το κράτησε και τον ξαναανέβασε επάνω. Ήταν μια γλυκιά μορφή που αργότερα την ξανασυνάντησε στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο νεαρός ετοιμοθάνατος άρχισε να συνέρχεται. Ήταν νύχτα στην Αθήνα όταν γίνονταν όλα αυτά. Αλλά στο λόφο πάνω από τη Σάμη, στο εκκλησάκι του Άγιου Νικόλα στους Αγίους Φανέντες υπήρχε φως. Ολονυχτία από τους συγγενείς και αγαπημένους  του παπα-Παναγή να βοηθήσει το παιδί στην Αθήνα. Στη σιγαλιά της νύχτας οι προσευχές γίνονταν ένα με το σύμπαν και το σύμπαν έκανε το θαύμα του. 

Στη μεταφυσική διάσταση της ζωής  που η σημερινή τεχνολογία προσπαθεί και εκεί να δώσει φως, θα υπάρχουν ίσως πάντα πράγματα που παραμένουν μυστήρια. Αυτά τα μυστήρια η φύση τα έχει διάσπαρτα ανάμεσά μας σαν φωτεινά παραδείγματα ανθρωπισμού και αυτοθυσίας προς τον συνάνθρωπο. Χαρισματικοί θεάνθρωποι, επαναστάτες προικισμένοι με χαρισματικότητα, δύναμη και θέληση ζωής να τα δώσουν όλα γι αυτόν που πονάει και υποφέρει. Ο Che Guavara είχε πει ότι  «Ανασκοπώντας τη ζωή μου, πιστεύω ότι δούλευα με αρκετή τιμιότητα και αφοσίωση για να εδραιώσω την επαναστατική κατάκτηση».  

Ο παπα-Παναγής ήταν ένας επαναστάτης που είχε τη δύναμη την ψυχική του Che και τη γαλήνη του Mahatma Gandi για ειρηνικές κατακτήσεις στον ανθρωπιστικό τομέα πάντα αφιερωμένος σε μια υπέρτατη δύναμη που αποκαλούσε Θεέ μου. Παρόλες τις περιπέτειες της υγείας του πάσχιζε να βοηθήσει πάντα εκεί που μπορούσε αθόρυβα και να προσφέρει τα πάντα σε όλους που είχαν ανάγκη. 

Για μένα ο παπα-Παναγής δεν ήταν οι λόγοι του στην εκκλησία και η πίστη του προς αυτήν αλλά το παράδειγμα της ταπεινής ζωής του που μου εδίδαξε ότι ο ανθρωπισμός δεν έχει σύνορα και ιδεολογία αλλά επικεντρώνεται στον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, δίνοντάς του ελπίδα έκφρασης ότι η ζωή αποκτά νόημα μόνο με πράξεις αυτοθυσίας και αγάπης.  Ο Γάλλος υπαρξιστής Jean Paul Sartre  στήριξε όλη του τη φιλοσοφία πάνω στη δύναμη του ανθρώπου και στις πράξεις των ανθρώπων να επηρεάσουν και να μεταβάλουν το περιβάλλον τους. Η αίσθηση του αποπροσανατολισμού και σύγχυση στο πρόσωπο της ενός φαινομενικά ανούσιου ή παράλογου  κόσμου. 

Ο παπα-Παναγής για μένα έδενε όλες αυτές τις ανθρωποκεντρικές έννοιες με τις πράξεις του και έδινε υπόσταση στην ανθρώπινη ζωή. Η μνήμη του θα είναι αιώνια. Ήταν άγιος. Ήταν επαναστάτης συγχρόνως. Σε μπόλιαζε με τη δύναμη να πολεμήσεις για κάτι καλλίτερο. Ψυχικά ορμώμενος από μια ανωτέρα δύναμη αλλά με το βλέμμα και τις πράξεις πάντα στραμμένες στον ανθρώπινο και καθημερινό πόνο.  Έννοιες που αντηχούν στη ψυχή μας και τις έχουμε τόσο ανάγκη όταν μια πατρίδα υπόδουλη στις ξένες δυνάμεις πάλι αναζητά τη λευτεριά της και τη λύτρωση από την πείνα, τον  πόνο, την καταπίεση. 

Σε χρειαζόμαστε παπα-Παναγή τώρα περισότερο από ποτέ. Μη φεύγεις. Μείνε μαζί μας. Ο ανθρώπινος πόνος ξεχειλίζει από παντού.  Κάνε μετερίζι σου τα Αγρίλια και τους Αγίους Φανέντες. Η Σάμη, η Κεφαλονιά και η Ελλάδα  χρειάζονται επαναστάτες .

Μη φεύγεις παπα-Παναγή. Μη φεύγεις.

George Tzanetatos
Tzanetatos Capital
 Chicago, IL USA

Για τον παπα-Χρυσόστομο...

Η ενορία της Σάμης, η μονή των Αγριλίων και η Μητρόπολη Κεφαλληνίας ανακοίνωσαν την εκδημία του π.Χρυσοστόμου Αλεξάτου. Ο παπα-Χρυσόστομος είχε συμπληρώσει 55 χρόνια ηγούμενος στο μοναστήρι και 50 χρόνια εφημέριος στη Σάμη. Ανάβοντας ένα κεράκι στη μνήμη του αναδημοσιεύουμε το ακόλουθο...

Αυτή την ώρα που γράφω βρίσκομαι στο δρόμο της επιστροφής από την πόλη της Φλωρεντίας και κατευθύνομαι προς τη Σιένα. Η πόλη της Σιένας ελαφρώς πληκτική και μονότονη, σε αντίθεση με την Φλωρεντία – Firenze – στη γλώσσα την ιταλική, πόλη κατάμεστη από μνημεία του ένδοξου παρελθόντος των Μεδίκων και όχι μόνο. Και καθώς φεύγεις αρχίζεις μέσα στο μυαλό σου να συγκρίνεις και να αναλογίζεσαι… Τέτοια μέρα οκτώ του Σεπτέμβρη «αυτό το Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζομεν». Οι καμπάνες του τόπου μου χτυπούν χαρμόσυνα να προϋπαντήσουν αυτή που μέλει να τέξει τον ίδιο τον Λυτρωτή. Πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμουν στον τόπο μου την αγιοτόκο Κεφαλονιά, το νησί του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Γερασίμου του Νοταρά, του αγίου Ανθίμου Κουρούκλη και Παναγή του Μπασιά εκ Ληξουρίου. Και το μυαλό ταξιδεύει στο πέρυσι και στο φέτος. Τους τόπους, τις καταστάσεις και πως όλα αλλάζουν…

Την Εκκλησία μου την έμαθε ο παπά- Χρυσόστομος, ο παπάς του χωριού μου. Σήμερα θα ετοιμάζονταν να πάει στη μονή του Παλαιοχέρσου, στην Έρισσο που γιορτάζει το Γενέθλιο. Την αγαπάει πολύ την Παναγία ο Δέσποτας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από το 1958 είναι ηγούμενος της Μονής της Θεοτόκου των Αγριλίων, ενός μοναστηριού που η παρουσία του έρχεται να «απαιτήσει» μεγάλο μερίδιο από την Ορθόδοξη Χριστιανική κληρονομιά της Μητρόπολης Κεφαλληνίας, αφού εκεί κατά την παράδοση και τις γραπτές μαρτυρίες, στα 1777, πέρασε και δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 

Απλός ο παπάς. Καλογέρους δεν έχει να ποιμάνει στο μοναστήρι. Ο τελευταίος – Θεοδόσιος ονόματι- εκοιμήθη το 1996. Από τότε το μοναστήρι της Παναγίας μένει μοναχό του εκτός από τις Πέμπτες που στήνεται το μικρό εβδομαδιαίο πανηγύρι, αφού ο Δέσποτας ανεβαίνει από το χωρίο της Σάμης να τελέσει τη Λειτουργία. Τότε, ξεφυτρώνουν πιατάκια με λίγο στάρι, φανουρόπιτες και άλλα καλά και μετά την Λειτουργία ακολουθεί ένα προχειροφτιαγμένο πρωινό- που παρά ταύτα όμοιο του δεν υπάρχει.

Ωφέλησε και ωφελεί ο παπά- Χρυσόστομος με τη παρουσία του τόσο το μοναστήρι όσο και τον λαό της Σάμης. Δε μιλάει πολύ ο παπάς, πολυλογίες δεν του αρέσουν. Τον πήρα τηλέφωνο τις προάλλες. Με ρώτησε αν τα χω καλά με τον Θεό και τίποτε άλλο. Η κλήση διήρκησε περίπου μισό λεπτό… 

Γράμματα πολλά δεν ξέρει, μάλιστα κάθεται κι ακούει από μας που τάχα «μπράβο» μας σπουδάσαμε ώστε να μάθει κάτι, δείχνει ταπείνωση μεγάλη. Όταν όμως σοβαρεύει, σουφρώνει τα πυκνά του φρύδια, αρχίζει πάντα λέγοντας «Άκου παιδάκι μου….» Δεν συμβουλεύει ποτέ στον αέρα, πάντα έχει κάποιο λόγο. Χωρίς να το προσπαθεί πολύ, χωρίς να κινείται ψεύτικα ή επί τούτου, θεολογεί, κάνοντας χρήση περίπλοκων όρων σε τόσο απλουστευμένη μορφή που ακόμη και βαθείς γνώστες της θεολογίας θα μπορούσε να εκπλήσσει. Ο παπάς είναι απλός, του αρέσει να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους να χαίρεται με τη χαρά των προσώπων τους.

Πριν δύο χρόνια του είπα «Δέσποτα, κάτσε να ξεκουράζεσαι να μη λειτουργείς τις καθημερινές, στις μνήμες των αγίων μόνο τις Κυριακές». Ήταν κάθετος. «Παιδάκι μου, ο παπάς πεθαίνει απά στην Αγία Τράπεζα». Αγαπάει τη Λειτουργία και τους Αγίους. Σα να τον βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου να τελεί την πρόθεση, να τέμνει τις μερίδες… «Παρέστη Βασίλισσα εν δεξιών Σου», κι όταν αναφέρεται στη Παναγία, έρχονται τα δάκρυα και γεμίζουν τα μάτια του. Κρατάει γερά μέσα του τον πόνο της ερήμωσης του μοναστηριού του αλλά δεν αντέχει… Ραγίζει τις στιγμές της Ευχαριστίας, όταν κάνει αναφορά στο Πρόσωπο της Παναγίας. Τότε ίσως γίνεται αυθεντικότερος. Στα πλαίσια της «Σύναξης» βρίσκει τον αληθινό του εαυτό εν ολότητι. Δεν έπαψε προς στιγμή να λειτουργεί είτε αρχικά στο σημερινό ναό του Νεκροταφείου- «Κοίμηση Θεοτόκου», είτε στον πρόχειρο στημένο από ελενίτ ναό, μετά του σεισμούς του 1953, τον επιλεγόμενο και ναό του «Πριάμου» ο οποίος τιμάται της Ζωοδόχου Πηγής μέχρι τον σημερινό ενοριακό ναό, ο οποίος ολοκληρώθηκε επί των ημερών του και τιμάται την ημέρα της απόδοσης της εορτής της κοίμησης- είκοσι τρεις του Αυγούστου, «τ΄ Αντιμύρη», όπως λένε στα κεφαλονίτικα.

Βέβαια, έννοιες όπως Μονή των Αγριλίων και παπά-Χρυσόστομος για την κοινή κεφαλονίτικη λογική αποτελούν έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Το μοναστήρι είναι ο παπάς, ο παπάς είναι το μοναστήρι. Τούτο, ο ίδιος, δεν το πιστεύει. Ευτυχώς που τα παραπάνω από ογδόντα του χρόνια δεν του επιτρέπουν να διαχειριστεί το διαδίκτυο και να δει τη παρούσα ανάρτηση.

«Εγώ παιδάκι μου δεν είμαι τίποτε». Ούτε ηγουμενικό μανδύα θέλει να φοράει, ούτε ράβδο να κρατεί κατά τις επίσημες μέρες που τυχαίνει να λειτουργεί στο μοναστήρι. «Τι να τα κάμω; Ποιους ηγουμενεύω; Τσου γάτους;». Ένας αγαπημένος φίλος που αγαπάει τη τήρηση του τυπικού επιμένει ότι αυτά πρέπει να τηρούνται. Ο παπάς δεν ακούει κανέναν σ’ αυτά. Ούτε ωραίους σταυρούς «αθηναϊκούς» θέλει να φοράει. Ότι του κάνανε δώρο, παλαιοί δεσποτάδες. Και στολές πολλές δεν έχει, συχνά κάνει κολάζ: ‘Ένα επιμάνικο από εδώ, ένα άλλο από ‘κει. Έχει μονάχα τρεις καλές, η μια δώρο από ένα Δεσπότη του Ελληνικού Βορρά, η άλλη από μια πνευματικο-κόρη του κι άλλη από τον επίσης κληρικό ανεψιό του.

Είναι καλός ο παπάς. Όλοι τον αγαπάνε. Έχει ανήψια στη Χαλκίδα, τον παρακαλάνε
να πάει λίγες μέρες να ξεκουραστεί. Όμως δεν θέλει. Τη Σάμη και το μοναστήρι δεν τ’ αφήνει… όπως και τη προσευχή του. Στέκει ακλόνητα όσο βαστάνε τα πόδια του ακόμη να αποτελεί το σύμβολο των παιδικών μας χρόνων, τότε που τσακωνόμαστε για το ποιος θα πάρει τοε εξαπτέρυγο στον Επιτάφιο και ποιος τον Σταυρό ή το Λάβαρο. Τότε ερχόταν και μας ειρήνευε. Όταν ήθελε το θυμιατό μας έγνεφε με το χέρι κάνοντας ότι θυμιάζει, ότι θέλει το θυμιατήρι… Ο Θεός να τον φυλάει, τώρα στα δύσκολα χρόνια που φέρνει η πάροδος του χρόνου. Φέτος κλείνει πενήντα χρόνια ως ηγούμενος. Δεν θέλησε γιορτές και πανηγύρια. «Να προσεύχεσθε για ‘μένανε» ζήτησε. 

Προσευχόμαστε Δέσποτα, προσευχόμαστε. Εύχου και ‘συ για μας.


Έφτασε το λεωφορείο στη Σιένα Πέρασε γρήγορα η ώραΠροτιμώ τη θέα από το μοναστήρι στα Γρίλια… Εκεί μαθαίνονται άλλα πράγματα που ο δυτικός πολιτισμός και κουλτούρα δεν είχαν καν και ποτέ, διανοηθεί ότι υπάρχουν…

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008
Σ. Ιω. Κ.

Είναι η Σάμη εντός Κεφαλονιάς;

Απλά ένα ευφυολόγημα με τη μορφή σχολίου στο Facebook στο παράπονο για την Κεφαλονιά που είναι εκτός χάρτη.

"....αλλά να προσθέσουμε (με ένα scaling down) ότι η Σάμη, μια περιοχή με τόσους πόρους έχει βρεθεί εκτός του χάρτη της Κεφαλονιάς, ξεχασμένη, χειρότερη και από τον φτωχότερο συγγενή!..."


Σχολιάστε και εδώ και στο Facebook.

Μετά μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, ακόμη και για ...πέτρες!