Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

Συνάντηση των εταίρων Ελάδας - Ιταλίας του προγράμματος INTERREG IV, NAT-PRO στη Ζάκυνθο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΩΡΑ 13.00, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013 

EUROPEAN TERRITORIA COOPERATION PROGRAMMA
GREECE – ITALY 2007 – 2013


Ο Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με πέντε ακόμη  Εταίρους από Ελλάδα και Ιταλία (Αναπτυξιακή Δυτικής Ελλάδας ΟΤΑ – Επικεφαλής Εταίρος, Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας, Φορέας Διαχείρισης του Torre Guaceto – Brindisi (region Apulia), Πανεπιστήμιο του Salento – Lecce και το Δήμο Ostuni – Brindisi (region Apulia), υλοποιεί πρόγραμμα INTERREG, με κύριο στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινής μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές. Η μεταπυρική διαχείριση στοχεύει στην προστασία, την αποκατάσταση, τη διατήρηση της  κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους στο μέλλον.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: “Στρατηγικός Σχεδιασμός για αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική προβολή περιοχών  Natura 2000 που καταστράφηκαν από φυσικές καταστροφές – πυρκαγιές. Ακρωνύμιο Προγράμματος: NAT – PRO”.

Οι περιοχές μελέτης ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιές, με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, που θα υποστηρίξει τις μελέτες και τις δράσεις στις Ιταλικές περιοχές Natura 2000. Το έργο περιλαμβάνει κοινές δράσεις για όλους τους Εταίρους του προγράμματος και μέσα από τη συνεργασία θα προκύψουν  τεκμηριωμένα επιστημονικά αποτελέσματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποκατάστασή και την οικοτουριστική ανάπτυξη.

Το ΤΕΙ, ως εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος, μελετά ήδη τις δυτικές ακτές της Ζακύνθου (περιοχή Natura 2000) και τις περιοχές της ευρύτερης ορεινής ζώνης, οι οποίες πλήττονται επανειλημμένα από πυρκαγιές, με συνέπεια τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και της κοινωνικής συνοχής τους.

Η διάρκεια  του προγράμματος είναι δύο έτη ( Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2013) και η υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του 2011. Όλες οι προβλεπόμενες μελέτες και οι επιστημονικές δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος του προγράμματος (Παράρτημα Ι).

Στις 5 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, οργανώνεται στη Ζάκυνθο η 2η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακυνθίων, το οποίο μας παραχωρήθηκε για τις εργασίες μας με ευγένεια και θέρμη.

Στη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, θα γίνουν παρουσιάσεις σχετικές με την πρόοδο του προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός και συντονισμός των επόμενων δράσεων.

Στις 12:00 θα δοθεί συνέντευξη τύπου με θέμα τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος NAT-PRO.


Περισσότερες πληροφορίες:
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος 2695024941-44, 6973602636
Μαρτίνης Αριστοτέλης, Επιστημονικός Συνεργάτης 2695024941-44, 6972406764


Παράρτημα Ι:

Η υλοποίηση του έργου εστιάζει σε πέντε άξονες:
 1. Αξιολόγηση και αποκατάσταση των οικολογικών αξιών του οικοσυστήματος.
 2. Παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος.
 3. Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών.
 4. Τουριστική προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 5. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Στο πλαίσιο του έργου, που ήδη έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2011, θα γίνει αξιολόγηση των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα  και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων, ενώ θα σχεδιαστεί ένα κοινό εργαλείο διαχείρισης και υποστήριξης (web-based GIS decision support system) των φορέων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Το έργο θα συμβάλλει παράλληλα στη μείωση της επικινδυνότητας των δασικών πυρκαγιών μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για τη μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, την παρακολούθηση και τον έγκαιρο εντοπισμό εκδηλούμενης πυρκαγιάς, καθώς και τη μείωση της καμένης έκτασης κάθε εκδηλούμενης πυρκαγιάς. Για την προώθηση της τουριστικής προβολής του νησιού θα διαμορφωθεί ένα βιώσιμο οικοτουριστικό σχέδιο δράσης και προώθησης της ορεινής ζώνης και θα διαμορφωθεί μια κινητή έκθεση για τη Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά.

Ως παραδοτέα του προγράμματος, τα οποία θα προκύψουν σε συνέχεια επιστημονικής έρευνας και καταγραφών αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προτάσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της ορεινής ζώνης, με κεντρικούς άξονες 
 • την αποκατάσταση των πληγέντων από τη φωτιά περιοχών και τη μείωση της επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, 
 • την προστασία της βιοποικιλότητας και 
 • την βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη. 

Οι προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού θα στηριχτούν κατά κύριο λόγο στα ερευνητικά αποτελέσματα των επί μέρους μελετών οι οποίες θα προηγηθούν του στρατηγικού σχεδιασμού όπως:
 • Καταγραφή ειδών και αποτύπωση κατανομής της βιοποικιλότητας (ενδιαιτήματα, χλωρίδα, πανίδα, εκτίμηση σταθερότητας οικοσυστήματος).
 • Αξιολόγηση των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα  και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων (δασικά – χερσαία οικοσυστήματα).
 • Σχέδια διατήρησης και διαχείρισης, με εστίαση στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας
 • Τεχνικές μελέτες για συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και οικολογική βελτίωση των οικοσυστημάτων
 • Μελέτη αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των  υγροτοπικών εκτάσεων για κάθε περιοχή δράσης του προγράμματος
 • Δύο πακέτα συνθετικών χαρτών δασικών και υγροτοπικών χαρτών που θα αποτυπώνουν την κατανομή των οικοσυστημάτων και στοιχείων της βιοποικιλότητας.
 • Εγχειρίδιο (μεθοδολογίες και πρακτικοί οδηγοί) για βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.
 • Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής και δυτικής Ζακύνθου.
 • Αξιολόγηση και οικονομική εκτίμηση για την υλοποίηση των προτάσεων
 • Μελέτη για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο
 • Μελέτης εφαρμογής δικτύου μονοπατιών και ενημερωτικών πινακίδων για τις περιοχές δυτικής και ορεινής Ζακύνθου.
 • Διοργάνωση έκθεσης για την προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών μελέτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά απορρίπτονται.