Ένα blog στο Ρουπάκι - Ίσκιος επικοινωνίας!

Στον ηλεκτρονικό του ίσκιο δημιουργησαμε μαζί έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, σκέψης και προβληματισμού για την ζωή μας σε όλες της τις εκφάνσεις. Για πράγματα που αγαπάμε αλλά και που μας ενοχλούν.

Φιλόξενος τόπος για ενημέρωση, προβληματισμό και δραστηριοποίηση για τα τοπικά πράγματα αλλά και για θέματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ανοιχτός ακόμα και σε "θυμωμένες" απόψεις με ευπρέπεια και σεβασμό.

Στη δύσκολη συγκυρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίσκιο μας σημείο συνάντησης και επικοινωνίας για τους συμπολίτες μας και να προτείνουμε λύσεις και διεξόδους για τον τόπο μας που μοιάζει να μην μιλάει με τους ανθρώπους του.

Ξεκινώντας από απλά και μικρά που θα μας επιτρέψουν να ξαναγνωριστούμε και να μάθουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε, να λύνουμε προβλήματα.

Θερινό Σχολείο Αειφορικής Τουριστικής Ανάπτυξης σε Νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 30/7/12 - 8/8/12ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θερινό Σχολείο Αειφορικής Τουριστικής Ανάπτυξης σε Νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
30/7/12 - 8/8/12

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  διοργανώνει από τις 30 Ιουλίου 2012 έως και τις 8 Αυγούστου 2012 (30/07/12 - 08/08/12), στη Ζάκυνθο, Θερινό Σχολείο με θέμα:
«Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη σε νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές».

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα αειφόρου διαχείρισης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης σε νησιωτικές και Προστατευόμενες Περιοχές, με σκοπό να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες για την εφαρμογή νέων μοντέλων  βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης,  ακολουθώντας τις αρχές της αειφορίας.

Το Θερινό Σχολείο περιλαμβάνει  60 διδακτικές ώρες με  διαλέξεις γενικού και ειδικού αντικειμένου, επισκέψεις πεδίου και συναντήσεων εργασίας (workshops), οι οποίες αναπτύσσονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών των εκπαιδευόμενων είναι 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης). 

Προβλέπεται η απόδοση επιδόματος/ώρα κατάρτισης στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα,  σε κάθε συμμετέχοντα μετά τη λήξη του Θερινού Σχολείου θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης.

Οι θεματικές ενότητες  που θα καλύψει το Θερινό  Σχολείο είναι:

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Τουρισμός και Περιβάλλον
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη  και Νησιωτικό Περιβάλλον
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Προστατευόμενες περιοχές και τουρισμός
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Οργάνωση Workshopς
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο αντικείμενο της  Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της  Αειφόρου Διαχείρισης και Ανάπτυξης, το Βιώσιμο Τουρισμό καθώς και άλλων  συναφών ειδικοτήτων.
 • Φοιτητές και τελειόφοιτους Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών ειδικοτήτων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 • Εργαζόμενους και στελέχη φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, απασχολούμενους σε Φορείς Διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών, σε εκπαιδευτικούς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 Ιουλίου 2012 (13/07/12) με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00 στο γραφείο του Θερινού Σχολείου στο  κτίριο του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος (αίτηση και σε περίπτωση που επιλεγούν αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και επισυναπτόμενα ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας).
 • Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη Για το Θερινό Σχολείο «Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη σε νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές», (αίτηση και σε περίπτωση που επιλεγούν αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και επισυναπτόμενα ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας) με ημερομηνία αποστολής στο ΤΕΙ την 13/07/2012.
 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση: th.aeiforia@yahoo.gr (αίτηση). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποστείλουν ταχυδρομικά ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών αφού επιλεγούν, πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.


Πληροφορίες:

 • Κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη, τηλ: 2695024941-2
 • http://www.teiion.gr (και ειδικότερα: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3/478-------q-------a-q-.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια που δεν είναι γραμμένα στα ελληνικά απορρίπτονται.